การดำเนินการทางทะเบียน พรบ.ขนส่ง

การจดทะเบียนรถใหม่

การเสียภาษีประจำปี

การโอนกรรมสิทธิ์รถ

การเปลี่ยนเครื่องยนต์ , เปลี่ยนสีรถ , เปลี่ยนตัวถังรถ

การขอใบแทนเอกสาร (สูญหาย / ชำรุด)

การแจ้งย้ายออกไปใช้งานจังหวัดอื่น

การแจ้งย้ายเข้ามาใช้งานในจังหวัดอุตรดิตถ์

การแจ้งเลิกใช้รถ ตามมาตรา 79

การแจ้งไม่เสียภาษีรถ ตามมาตรา 89

 

 

กลับหน้าแรกทะเบียน พรบ.ขนส่ง

จัดทำโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มวิชาการขนส่ง
150 ม.6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทร. 0-5581-6796 ต่อ 16
  
 
E-mail : uttaradit@dlt.go.th