เข้าสู่เว็บไซต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ

150 ม.6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
E-mail : uttaradit@dlt.go.th