เข้าสู่เว็บไซต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
150 ม.6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
โทร.0 5581 6796
E-mail : uttaradit@dlt.go.th /uttaradit_dlt@hotmail.com